Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2013

miia
8330 fde5
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viadiedrunk diedrunk
miia
I to już wszystko, i jeszcze tylko ja i mój niepokój, i noc.
— Halina Poświatowska
Reposted fromMissTake MissTake

March 28 2013

miia
1797 44c7
Reposted fromfeatherlightt featherlightt viadamagecase damagecase
miia
0956 ea30
Reposted fromrisky risky viadamagecase damagecase
miia
2078 ccd8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadamagecase damagecase

March 26 2013

7834 25a2
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck

March 20 2013

miia

March 08 2013

miia
Niech pamiętają zawsze, że przeszłość jest kłamstwem, że pamięć nie zna dróg powrotu, że cała dawna wiosna jest nie do odzyskania i że najbardziej płomienna i uparta miłość jest tylko prawdą efemeryczną.

Marquez

March 07 2013

miia
8349 7163
Robert Downey Jr.
Reposted fromborn2die born2die viamotherofdragons motherofdragons

March 04 2013

miia
3444 759d

March 02 2013

miia
3141 5c1e
Reposted bydiablerieannjohansonshakemedownsuperkalifragalistodekspialitycznie-jmgAmericanlover

February 15 2013

miia
1463 0637

February 12 2013

miia
5836 80b7
Reposted byvaltarigabryx
miia
4600 b490
Reposted byso0coldpomyloonadecanelle

February 11 2013

miia
1978 51dc
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
miia
0931 a5b0
Reposted fromchocolateater chocolateater vialaperla laperla
miia
7864 fe38
Reposted byIhezalObstsalatchen88

February 09 2013

6180 9aaf 500

Haylynn Cohen & Fernanda Tavarez for Louis Vuitton Spring 1999 campaign.

miia
8308 73ca
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
miia
1434 f44c
już dziś wieczorem - posesyjny balet. :D
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl